Dịch của 昭示 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
昭示
Tiếng Trung phồn thể
昭示

Thứ tự nét cho 昭示

Ý nghĩa của 昭示

  1. để làm rõ cho tất cả
    zhāoshì

Các ký tự liên quan đến 昭示:

Ví dụ câu cho 昭示

楔形文字昭示文明起源
xiēxíngwénzì zhāoshì wénmíng qǐyuán
chữ hình nêm chỉ ra nguồn gốc của nền văn minh
这一切昭示我们
zhè yīqiè zhāoshì wǒmen
tất cả điều này cho chúng ta thấy ...
昭示全国
zhāoshì quánguó
thông báo cho cả nước
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc