Dịch của 昵称 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
昵称
Tiếng Trung phồn thể
暱稱

Thứ tự nét cho 昵称

Ý nghĩa của 昵称

  1. tên nick
    nìchēng

Các ký tự liên quan đến 昵称:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc