Dịch của 显然 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
显然
Tiếng Trung phồn thể
顯然

Thứ tự nét cho 显然

Ý nghĩa của 显然

  1. hiển nhiên, hiển nhiên
    xiǎnrán

Các ký tự liên quan đến 显然:

Ví dụ câu cho 显然

显然高级职务选择图是不叙述不能胜任
xiǎnrán gāojí zhíwù xuǎnzé tú shì bù xùshù bùnéng shèngrèn
rõ ràng là không thích hợp để giữ một vị trí cấp cao
这显然是为了
zhè xiǎnrán shì wéi le
điều này rõ ràng là sai
错误这显然是错误的
cuòwù zhè xiǎnrán shì cuòwù de
điều này rõ ràng là sai
问题很显然
wèntí hěn xiǎnrán
vấn đề là rõ ràng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc