Dịch của 時尚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
時尚
Tiếng Trung phồn thể
時尚

Thứ tự nét cho 時尚

Ý nghĩa của 時尚

  1. hợp thời trang; thời trang
    shíshàng

Các ký tự liên quan đến 時尚:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc