Dịch của 晕机 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
晕机
Tiếng Trung phồn thể
暈機

Thứ tự nét cho 晕机

Ý nghĩa của 晕机

  1. say máy bay
    yùnjī

Các ký tự liên quan đến 晕机:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc