Dịch của 智叟 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
智叟
Tiếng Trung phồn thể
智叟

Thứ tự nét cho 智叟

Ý nghĩa của 智叟

  1. ông già thông thái
    zhìsǒu

Các ký tự liên quan đến 智叟:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc