Dịch của 暗喻 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
暗喻
Tiếng Trung phồn thể
暗喻

Thứ tự nét cho 暗喻

Ý nghĩa của 暗喻

  1. phép ẩn dụ
    ànyù

Các ký tự liên quan đến 暗喻:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc