Dịch của 暗箭 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
暗箭
Tiếng Trung phồn thể
暗箭

Thứ tự nét cho 暗箭

Ý nghĩa của 暗箭

  1. một vết đâm sau lưng
    ànjiàn

Các ký tự liên quan đến 暗箭:

Ví dụ câu cho 暗箭

放暗箭
fàngànjiàn
đâm sau lưng
明枪暗箭
míngqiāngànjiàn
một cuộc tấn công mở và một cú đâm vào lưng
暗箭伤人
ànjiànshāngrén
để đâm sau lưng mọi người
暗箭难防
ànjiànnánfáng
khó bảo vệ trước một cú đâm sau lưng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc