Dịch của 更替 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
更替
Tiếng Trung phồn thể
更替

Thứ tự nét cho 更替

Ý nghĩa của 更替

  1. để tiếp nhận
    gēngtì

Các ký tự liên quan đến 更替:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc