Dịch của 書法 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
書法
Tiếng Trung phồn thể
書法

Thứ tự nét cho 書法

Ý nghĩa của 書法

  1. chữ viết tay, thư pháp
    shūfǎ

Các ký tự liên quan đến 書法:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc