最佳

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 最佳

  1. tốt nhất
    zuìjiā
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

最佳喜剧表演奖
zuìjiā xǐjù biǎoyǎn jiǎng
giải tiết mục hài hay nhất
最佳分辨率
zuìjiā fēnbiànshuài
độ phân giải tối ưu
二十年来的最佳机会
èrshí niánlái de zuìjiā jīhuì
cơ hội tốt nhất trong hai mươi năm

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc