Dịch của 有志者事竟成 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
有志者事竟成
Tiếng Trung phồn thể
有志者事竟成

Thứ tự nét cho 有志者事竟成

Ý nghĩa của 有志者事竟成

  1. một người thực sự quyết tâm sẽ tìm ra giải pháp
    yǒu zhìzhě shì jìngchéng

Các ký tự liên quan đến 有志者事竟成:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc