Dịch của 有我什么事 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
有我什么事
Tiếng Trung phồn thể
有我什麼事

Thứ tự nét cho 有我什么事

Ý nghĩa của 有我什么事

  1. Tôi lam sao vậy nhỉ
    yǒu wǒ shénme shì

Các ký tự liên quan đến 有我什么事:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc