Dịch của 有数 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
有数
Tiếng Trung phồn thể
有數

Thứ tự nét cho 有数

Ý nghĩa của 有数

  1. để biết mọi thứ đứng như thế nào
    yǒushù

Các ký tự liên quan đến 有数:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc