Dịch của 有毒化学品 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
有毒化学品
Tiếng Trung phồn thể
有毒化學品

Thứ tự nét cho 有毒化学品

Ý nghĩa của 有毒化学品

  1. hóa chất độc hại
    yǒudú huàxuépǐn

Các ký tự liên quan đến 有毒化学品:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc