Dịch của 有百害而无一利 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
有百害而无一利
Tiếng Trung phồn thể
有百害而無一利

Thứ tự nét cho 有百害而无一利

Ý nghĩa của 有百害而无一利

  1. không có lợi thế gì
    yǒu bǎihài ér wú yīlì

Các ký tự liên quan đến 有百害而无一利:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc