Dịch của 有雾 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
有雾
Tiếng Trung phồn thể
有霧

Thứ tự nét cho 有雾

Ý nghĩa của 有雾

  1. sương mù
    yǒuwù

Các ký tự liên quan đến 有雾:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc