Dịch của 服辨 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
服辨
Tiếng Trung phồn thể
服辨

Thứ tự nét cho 服辨

Ý nghĩa của 服辨

  1. lời thú tội
    fúbiàn

Các ký tự liên quan đến 服辨:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc