Dịch của 望見 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
望見
Tiếng Trung phồn thể
望見

Thứ tự nét cho 望見

Ý nghĩa của 望見

  1. phát hiện
    wàngjiàn

Các ký tự liên quan đến 望見:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc