Dịch của 木头 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
木头
Tiếng Trung phồn thể
木頭

Thứ tự nét cho 木头

Ý nghĩa của 木头

  1. gỗ
    mùtou

Các ký tự liên quan đến 木头:

Ví dụ câu cho 木头

一块木头
yīkuài mùtou
mảnh gỗ
木头桌子
mùtou zhuōzǐ
bàn gỗ
烧木头
shāo mùtou
đốt củi
锯木头
jù mùtou
chặt gỗ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc