Trang chủ>木材染色剂

Tiếng Trung giản thể

木材染色剂

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 木材染色剂

  1. vết gỗ
    mùcái rǎnsèjì
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc