Dịch của 权势 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
权势
Tiếng Trung phồn thể
權勢

Thứ tự nét cho 权势

Ý nghĩa của 权势

  1. quyền lực và ảnh hưởng
    quánshì

Các ký tự liên quan đến 权势:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc