Dịch của 杜马 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
杜马
Tiếng Trung phồn thể
杜馬

Thứ tự nét cho 杜马

Ý nghĩa của 杜马

  1. Duma
    Dùmǎ

Các ký tự liên quan đến 杜马:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc