Dịch của 条形码扫描器 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
条形码扫描器
Tiếng Trung phồn thể
條形碼掃描器

Thứ tự nét cho 条形码扫描器

Ý nghĩa của 条形码扫描器

  1. máy quét
    tiáoxíngmǎ sǎomiáoqì

Các ký tự liên quan đến 条形码扫描器:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc