Dịch của 来稿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
来稿
Tiếng Trung phồn thể
來稿

Thứ tự nét cho 来稿

Ý nghĩa của 来稿

  1. bài viết đóng góp
    lái gǎo

Các ký tự liên quan đến 来稿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc