Dịch của 来而不往非礼也 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
来而不往非礼也
Tiếng Trung phồn thể
來而不往非禮也

Thứ tự nét cho 来而不往非礼也

Ý nghĩa của 来而不往非礼也

  1. Đến và không đáp lại
    lái ér bù wǎng fēi lǐ yě

Các ký tự liên quan đến 来而不往非礼也:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc