杯子

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 杯子

  1. cốc thủy tinh
    bēizi
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

杯子里
bēizi lǐ
trong cốc
一次性杯子
yīcìxìng bēizi
kính dùng một lần
玻璃杯子
bōli bēizi
ly thủy tinh
破碎杯子
pòsuì bēizi
làm vỡ kính

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc