Dịch của 杰奥莫尔蒙 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
杰奥莫尔蒙
Tiếng Trung phồn thể
傑奧莫爾蒙

Thứ tự nét cho 杰奥莫尔蒙

Ý nghĩa của 杰奥莫尔蒙

  1. Jeor Mormont
    Jiéào mòěrméng

Các ký tự liên quan đến 杰奥莫尔蒙:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc