Dịch của 東西 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
東西
Tiếng Trung phồn thể
東西

Thứ tự nét cho 東西

Ý nghĩa của 東西

  1. Điều
    dōngxi

Các ký tự liên quan đến 東西:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc