Dịch của 某一 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
某一
Tiếng Trung phồn thể
某一

Thứ tự nét cho 某一

Ý nghĩa của 某一

  1. một số, ai đó
    mǒuyī

Các ký tự liên quan đến 某一:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc