Dịch của 柴房 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
柴房
Tiếng Trung phồn thể
柴房

Thứ tự nét cho 柴房

Ý nghĩa của 柴房

  1. rừng cây
    cháifáng

Các ký tự liên quan đến 柴房:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc