Dịch của 树 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 树

Ý nghĩa của 树

  1. cây
    shù

Ví dụ câu cho 树

爬树
pá shù
trèo cây
苹果树
píngguǒ shù
cây táo
种一棵树
zhòng yī kē shù
trồng cây
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc