Tiếng Trung giản thể

校徽

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 校徽

  1. huy hiệu trường
    xiàohuī
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

本三色校校徽采用红、蓝、白
běn sānsè xiào xiàohuī cǎiyòng hóng 、 lán 、 bái
huy hiệu trường có màu đỏ, xanh và trắng
佩戴校徽
pèidài xiàohuī
đeo huy hiệu của trường
我们将校徽在外套上
wǒmen jiāng xiàohuī zài wàitào shàng
chúng tôi ghim biểu tượng của trường trên áo khoác của chúng tôi
大学校徽
dàxué xiàohuī
logo trường đại học
设计校徽
shèjì xiàohuī
thiết kế huy hiệu của trường

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc