样式

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 样式

  1. mô hình, phong cách
    yàngshi
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

流行的样式
liúxíng de yàngshi
phong cách phổ biến
最新样式的服装
zuì xīn yàngshi de fúzhuāng
bộ đồ theo phong cách mới nhất
衣服的样式
yīfu de yàngshi
phong cách quần áo

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc