Dịch của 样 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 样

Ý nghĩa của 样

  1. tốt bụng
    yàng

Ví dụ câu cho 样

怎么样
zěnmeyàng
thế nào
这样
zhèyàng
như là
一样
yīyàng
tương tự
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc