Dịch của 桂林 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
桂林
Tiếng Trung phồn thể
桂林

Thứ tự nét cho 桂林

Ý nghĩa của 桂林

  1. Quế Lâm
    Guìlín

Các ký tự liên quan đến 桂林:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc