Dịch của 桃李满天下 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
桃李满天下
Tiếng Trung phồn thể
桃李滿天下

Thứ tự nét cho 桃李满天下

Ý nghĩa của 桃李满天下

  1. có học sinh ở khắp mọi nơi
    táolǐ mǎn tiānxià

Các ký tự liên quan đến 桃李满天下:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc