Dịch của 桑铎克里冈 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
桑铎克里冈
Tiếng Trung phồn thể
桑鐸克里岡

Thứ tự nét cho 桑铎克里冈

Ý nghĩa của 桑铎克里冈

  1. Sandor Clegane
    Sāngduó kèlǐgāng

Các ký tự liên quan đến 桑铎克里冈:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc