Dịch của 棒打不散的鸳鸯 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
棒打不散的鸳鸯
Tiếng Trung phồn thể
棒打不散的鴛鴦

Thứ tự nét cho 棒打不散的鸳鸯

Ý nghĩa của 棒打不散的鸳鸯

  1. cặp đôi rất thân
    bàng dǎ bù sàn de yuānyāng; bàng dǎ bú sàn de yuānyāng

Các ký tự liên quan đến 棒打不散的鸳鸯:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc