Dịch của 棘龙 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
棘龙
Tiếng Trung phồn thể
棘龍

Thứ tự nét cho 棘龙

Ý nghĩa của 棘龙

  1. Spinosaurus
    jílóng

Các ký tự liên quan đến 棘龙:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc