Dịch của 棚舍 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
棚舍
Tiếng Trung phồn thể
棚舍

Thứ tự nét cho 棚舍

Ý nghĩa của 棚舍

  1. túp lều
    péngshè

Các ký tự liên quan đến 棚舍:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc