Tiếng Trung giản thể

横溢

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 横溢

  1. dồi dào
    héngyì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

才气横溢的诗人
cáiqì héngyì de shīrén
nhà thơ tài năng tuyệt vời
才华横溢
cáihuá héngyì
tài năng xuất chúng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc