Trang chủ>欲速则不达

Tiếng Trung giản thể

欲速则不达

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 欲速则不达

  1. vội vàng hơn, tốc độ thấp hơn
    yù sù zé bù dá
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc