歌词

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 歌词

  1. lời bài hát
    gēcí
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

原创性歌词
yuánchuàng xìng gēcí
lời bài hát gốc
歌词作者
gēcí zuòzhě
người viết lời
歌词的最后部分
gēcí de zuìhòu bùfèn
phần cuối cùng của lời bài hát
歌词现在改了
gēcí xiànzài gǎi le
lời bài hát đã thay đổi bây giờ
这首歌儿的歌词很好
zhè shǒu gēér de gēcí hěnhǎo
lời của bài hát này rất hay

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc