Thứ tự nét

Ý nghĩa của 歌

  1. bài hát
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

民歌
míngē
mọi người đã hát
我们一起唱了一首歌
wǒmen yīqǐ chàng le yīshǒu gē
chúng tôi đã hát một bài hát cùng nhau
好听的歌曲
hǎotīngde gēqǔ
bài hát hay
歌唱比赛
gēchàng bǐsài
cuộc thi hát
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc