Dịch của 歧 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 歧

Ý nghĩa của 歧

  1. đường nhánh

Ví dụ câu cho 歧

误入歧途
wùrùqítú
đi nhầm đường
歧路
qílù
đường nhánh
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc