Trang chủ>民族自豪感

Tiếng Trung giản thể

民族自豪感

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 民族自豪感

  1. ý thức tự hào dân tộc
    mínzú zìháogǎn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc