Dịch của 求知欲最强的 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
求知欲最强的
Tiếng Trung phồn thể
求知慾最強的

Thứ tự nét cho 求知欲最强的

Ý nghĩa của 求知欲最强的

  1. tò mò nhất
    qiúzhīyù zuì qiáng de

Các ký tự liên quan đến 求知欲最强的:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc