Dịch của 汇票持有人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
汇票持有人
Tiếng Trung phồn thể
匯票持有人

Thứ tự nét cho 汇票持有人

Ý nghĩa của 汇票持有人

  1. người giữ hóa đơn
    huìpiào chíyǒurén

Các ký tự liên quan đến 汇票持有人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc