Trang chủ>没有约束力

Tiếng Trung giản thể

没有约束力

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 没有约束力

  1. không ràng buộc
    méi yǒu yuēshùlì
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc